Priser 2023

På alla priser tillkommer moms.

Semin- och stationsavgift TAI 5000 kr/säsong

Semin- och stationsavgift FAI: 9000 kr/säsong

Hantering fryst sperma för ett sto som semineras och lagring 6 månader per hingst 1000 kr.

Spermalagring per hingst och år max 6 strån 500 kr.
Spermalagring per hingst och år mer än 6 strån 1000 kr.

Inackordering per dygn, sto med föl 200 kr, sto utan föl 165 kr.

I priserna ingår sedvanliga gynekologiska undersökningar och insemineringar samt alla dräktighetsundersökningar ca 17, 30, 42, 90 dygn efter seminering.

Utöver ovanstående avgifter tillkommer kostnader för eventuella behandlingar och provtagningar. Vi förbehåller oss rätten att efter veterinärens bedömning behandla stoet hormonellt/medicinskt för evenuella gynekologiska problem utan att informera stoägaren innan. Har ni invändningar mot detta så meddela oss senast vid ankomst.

För kostnader och villkor gällande spermaleverans till Alboga Semin hör med respektive hingststation/spermaagent.