Priser 2021

På alla priser tillkommer moms.

Stationsavgift 1250 kr. Denna stationsavgift gäller första, andra och tredje brunst.

Seminering med fryst sperma FAI 6000 kr, gäller första och andra brunst. För tredje brunst tillkommer 2000 kr.

Hantering fryst sperma för ett sto som semineras och lagring 6 månader per hingst 1000 kr.

Spermalagring per hingst och år max 6 strån 500 kr.
Spermalagring per hingst och år mer än 6 strån 1000 kr.

Inackordering per dygn, sto med föl 150 kr, sto utan föl 125 kr.

I priserna ingår sedvanliga gynekologiska undersökningar och insemineringar samt alla dräktighetsundersökningar ca 17, 30, 42, 90 dygn efter seminering.

Utöver ovanstående avgifter tillkommer kostnader för eventuella behandlingar och provtagningar. Vi förbehåller oss rätten att efter veterinärens bedömning behandla stoet hormonellt/medicinskt för evenuella gynekologiska problem utan att informera stoägaren innan. Har ni invändningar mot detta så meddela oss senast vid ankomst.

För kostnader och villkor gällande spermaleverans till Alboga Semin hör med respektive hingststation/spermaagent.