Fryst och transport

På Alboga Semin erbjuder vi semin med fryst sperma (FAI). Inseminationen utförs med s.k. djupinsemination.

För transportsperma (TAI) hänvisar vi till Stall Boarp Seminstation i Vireda, 2 mil från Alboga. Anders tjänstgör även där som ansvarig veterinär.

www.stallboarp.se

Du är också välkommen med ditt sto för gynekologisk undersökning, konsultation eller provtagning samt dräktighetskontroll.

Vi tar emot ston och sto med föl av alla raser.

Bra att veta om fryst FAI

När du bestämt dig för att använda fryst sperma (FAI) till ditt sto ska du i god tid beställa sperman så är den på plats innan det är dags att seminera. Du beställer själv hos hingsthållaren eller dennes agent för leverans direkt till den seminstation du valt. Den transporteras då i sin frysförpackning till stationen där den lagras i fryskärl tills det är dags.

Bra att veta inna du köper är hur många doser som ingår i köpet.

Begär att spermaförsändelsen åtföljs av en följesedel med nedanstående information:
Hur många strån är en dos
Rekommendation angående dosering
Batchnummer eller spermasalingsdatum angivet på stråna
Antalet spermer per strå och vilken kvalitet (motilitet)

Om stoet ej blir dräktigt, får jag ny leverans (hur många gånger) och till vilken kostnad?

Vad göra med överbliven sperma
Vem äger den?
Kan jag sälja den vidare?
Vem svarar för eventuell lagringskostnad?
Vem svarar för eventuell returnering av sperma och kärl?

Mer info
STRÅN = sugrörsliknande behållare för sperma, ska vara märkt med hingstens namn och med batchnummer. Varje strå innehåller oftast 5 ml.
DOS = sperman levereras i små avlånga förpackningar, s.k. strån. En dos består av ett visst antal strån som hingsthållaren bedömer räcker till ett semineringstillfälle.
TRANSPORT och LAGRING: Stråna måste ha en obruten fryskedja under transport och lagring. De skickas i därför avsedd behållare med flytande kväve (minus 196 grader). Iblandvill hingsthållaren ha tillbaka transportförpackningen.

Med obruten fryskedja är sperman användbar i kanske hundra år.

Fördelar och nackdelar med fryst:

Fördelarna är att det ökar möjligheterna att välja bland fina hingstar. Du slipper också stressen med transporter då du kanbeställa i god tid och sperman ligger redo på stationen att användas på exakt rätt dag, vilket är mer känsligt med fryst. Inga bekymmer med röda dagar och osäkra transporter. Med s.k. djupseminering har man också mycket bra dräktighet.
Till nackdelarna hör dyrare stationsavgift med fryst då stona måste bevakas och undersökas mycket tätare, ofta tre fyra gånger per dygn. Om stoet är äldre är chanserna något mindre med fryst, diskutera med din stationsveterinär.