Fryst och transport

På Alboga Semin erbjuder vi semin med fryst sperma (FAI). Inseminationen utförs med s.k. djupinsemination.

För transportsperma (TAI) hänvisar vi till Stall Boarp Seminstation i Vireda, 2 mil från Alboga. Anders tjänstgör även där som ansvarig veterinär.

www.stallboarp.se

Du är också välkommen med ditt sto för gynekologisk undersökning, konsultation eller provtagning samt dräktighetskontroll.

Vi tar emot ston och sto med föl av alla raser.