Anmälan

Stationen öppnar från april och stänger i mitten av augusti. Påbörjade stons behandling avslutas givetvis. Vi tar emot ston och sto med föl av alla raser för seminering med transportsperma TAI och fryst sperma FAI på Alboga Semin.

Ring i så god tid som möjligt Du ska ha sett en riktigt bra brunst innan du bokar. Notera gärna datum för brunstens slut och nästföljande brunsts början, det ska vara 16-17 dagar mellan dessa datum.

Tänk på att:

Lägg in ditt sto på www.sprangrulla.se och ta med anmälan till betäckning, annars har vi blankett på stationen.

Ta av bakskor innan du kommer

Ha med egen grimma på stoet, märkt med stoets namn

Tag med hästens pass

Har stoet haft gynekologiska problem vill vi ha information om det

Kontakta oss i förväg om det finns misstanke om någon smitta hos ditt sto/föl