Bra att veta om fryst (FAI)

När du bestämtdig för att använda fryst sperma till ditt sto ska du i god tid beställa sperman så den är på plats innan det är dags att seminera ditt sto. Du beställer sperman själv hos hingsthållaren eller dennes agent för leverans direk till den seminstation du valt. Den transporteras då i sin frysförpackning till stationen där den lagas i fryskärl tills det är dags.

Bra att veta innan köpet

Hur många doser ingår i köpet av sperma till ditt sto?

Begär att spermaförsändelsen åtföljs av en följesedel med nedanstående information:

Hur många strån är en dos?
Rekommendation angående dosering?
Batchnummer eller spermasamlingsdatum angivet på stråna
Antalet spermier per strå och vilken kvalitet (motilitet)

Om stoet ej blir dräktigt, får jag ny leverans (hur många gånger) och till vilken eventuell kostnad?

Vad ska göras med eventuell överbliven sperma?

Vem äger den?
Kan jag sälja den vidare?
Vem svarar för eventuell lagringskostnad?
Vem svarar för eventuell retur av sperma och kärl?

Mer info
STRÅN = sugrörsliknande behållare för sperma, ska vara märkt med hingstens namn och med batchnummer. Varje strå innehåller oftast 0,5 ml.
DOS = sperman levereras i små avlånga förpackningar, s.k. strån. En dos består av ett visst antal strån som hingsthållaren bedömer räcker för ett semineringstillfälle.
TRANSPORT och LAGRING: Stråna måste ha en obruten fryskedja under transport och lagring. Den skickas därför i behållare med flytande kväve som håller minus 196 grader. Ibland vill hingsthållaren ha tillbaka transportförpackningen.
Med obruten fryskedja är sperman användbar i kanske hundra år.

Fördelar med fryst:
Med fryst ökar möjligheterna att välja mellan fina hingstar. Du slipper också stressen med transporten då du kan beställa i god tid och sperman ligger redo på stationen att användas på exakt rätt dag. Inga bekymmer med röda dagar och osäkra transporter. Med s.k. djupseminering har man också mycket bra dräktighet.
Nackdelar med fryst:
Oftast dyrare stationsavgift då stona måste bevakas och undersökas mycket tätare, ofta tre fyra gånger per dygn. Om stoet är äldre är chanserna något mindre med fryst, diskutera med stationens veterinär.